Stop service on 26th Oct’ 2017


Announcement!!.

On 26th October 2017, Oxygen Tour Koh Tao will stop running the trip and tour for Royal Cremation of His Majesty King Bhumiphol Adulyadej.

.

In Remembrance of His Majesty The Late King. And our service will be usual on 27th October 2017.

.

Thank you for your announcement

Advertisements

ประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์

Songkran2015_01
Cr: picture by http://www.thewisetraveller.com

วันสงกรานต์
ก็เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งแล้วนะคะ หลายคนจะเข้าใจวันสงกรานต์แต่เพียงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการเล่นน้ำสงกรานต์เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงประเพณีสงกรานต์นี้ยังมีคติข้อคิดและคุณค่าต่าง ๆ สอดแทรกอยู่มากมาย เป็นประเพณีที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคมและสะท้อนให้ Read more